NORMY PRO OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Normy pro osobní ochranné prostředky jsou nepovinné, ale všechny jsou vyžadovány směrnicí 89/686/EHS. To znamená, že všechny certifikované výrobky jsou také kompatibilní se směrnicí 89/686/EHS. Společnost Blåkläder pracuje s různými normami, abyste se jakožto zákazníci snáze dozvěděli, jaké požadavky oděvy splňují.

Výrobek, který byl schválen a má certifikaci, může nést označení CE. Označení CE dokládá, že výrobek splňuje stanovené výkonnostní normy pro výrobky s příslušnými vlastnostmi. Nicméně nezaručuje, že výrobek zamezí riziku nehod nebo vážných zranění v případě, že je uživatel vystaven takovým rizikům v pracovním prostředí.