EN 342 – OCHRANA PROTI CHLADU

Ochranný oděv s certifikací podle normy EN 342 chrání uživatele před chladem. Jsou stanoveny požadavky na tepelnou izolaci a prodyšnost. Volitelným požadavkem je odolnost proti pronikání vody.
A = tepelná izolace, naměřená hodnota
B = třída prodyšnosti (1–3, kde 3 je nejlepší)
C = třída odolnosti proti pronikání vody (volitelná) (1–2, kde 2 je nejlepší)