Navštivte náš nový web

Koukni na to

EN 511 – OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU

Rukavice jsou navrženy tak, aby uživatele chránily před chladem. Podle normy EN 511 se všechny zkoušky provádějí na kombinaci materiálů, z nichž je rukavice vyrobena. Izolační vlastnosti rukavic může ovlivnit například teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru, doba vystavení vnějším podmínkám, úroveň aktivity a zdraví a duševní pohoda uživatele. Při zvlhnutí mohou rukavice ztratit své izolační vlastnosti.
(tabulka v angličtině)

Test Levels
Convective cold 0 – 4, where 4 is best
Contact cold 0 – 4, where 4 is best
Capability of resisting water (5 min.) 0 or 1 *
 

* 0 = průnik vody po 5 minutách podle normy EN 511:2006, která nahrazuje předchozí normy se 30 minutami
1 = žádný průnik vody po 5 minutách podle normy EN 511:2006, která nahrazuje předchozí normy se 30 minutami
X = rukavice nebyla předložena ke zkoušce, nebo se zdá, že zkušební metody nejsou vhodné pro její konstrukci či materiál
Vysvětlení úrovní výkonnosti (údaje v tabulce se vztahují k teplotě okolního vzduchu při rychlosti větru nižší než 0,5 m/s)
(tabulka v angličtině)

Performance level

Minimum using conditions [°C]

Low activity

Minimum using conditions [°C]

Medium activity

Minimum using conditions [°C]

High activity

1 - 10 -15
2 - 0 -30
3 8 -15 -
4 -10 -30 -