Navštivte náš nový web

Koukni na to

EN 388 – OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM

Podle normy EN 388:2004 se provádění a vyhodnocování všech zkoušek zaměřuje materiál dlaňové části rukavice a na kombinaci materiálů, z nichž je rukavice vyrobena. Rukavice jsou speciálně navržené tak, aby chránily ruce před mechanickým poraněním.

Výstraha! Buďte opatrní při práci s pohyblivými mechanickými součástmi, které by mohly rukavice zachytit a způsobit poranění.
Výstraha! Rukavice nepoužívejte, pokud hrozí, že by je mohly zachytit pohyblivé části strojů.

Úrovně výkonnosti (tabulka v angličtině):

Test Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Abrasion resistance (No. of cycles) 100 500 2000 8000 -
Blade cut resistance (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Tear resistance (N) 10 25 50 75 -
Puncture resistance (N) 20 60 100 150 -